Het proces

Specialistische vakkennis is van cruciaal belang om een juiste en succesvolle procedure te kunnen starten. 

De consultants van McKey richten zich specifiek op één doelgroep of één branche binnen en om de wereld van Techniek, waardoor wij een juist beeld kunnen vormen en snel kunnen inspelen op de vraag.

Onder recruitment wordt door McKey verstaan:

 •  het werven van kandidaten met een potentieel interesse in de functie en de onderneming, 
 •  het selecteren, d.m.v. een of meerdere persoonlijke interviews, van de meeste geschikte kandidaten  en deze te presenteren aan de onderneming, 
 •  het voorbereiden op en regisseren van de interview gespreken, 
 •  aanstellen van de geschikte kandidaat voor de indiensttreding. 

Uitvoering van de procedure: 

Het recruitment proces is bij McKey erop gericht om snel de juiste kandidaat te koppelen aan de onderneming. Het gehele proces spreken we gezamenlijk door, zodat er altijd bijgestuurd kan worden wanneer dat nodig wordt geacht. 

Na melding van de vacature is het proces in stappen vastgelegd: 

De consultants van McKey:

 • verzamelen kennis over de organisatie, stakeholders en de werkplek
 • in kaart brengen van het functieprofiel en specifieke wensen, 
 • een organisatie en cultuurinventarisatie 
 • vertalen van alle informatie naar een vacature tekst

Selecteren geschikte kandidaten d.m.v.:

 • persoonlijke interviews met geselecteerde vakspecialisten. Met kernpunten zoals de “de mens” achter het C.V., weten wat hen drijft, hoe beweegt iemand in een organisatie en wat zijn hun niet zichtbare talenten
 • het toetsen op harde en zachte (vak) competenties en vaardigheden
 • het afstemmen van de wensen en verwachtingen van de vakspecialist

Vakspecialisten voorstellen:

 • het aan u voorleggen en doorspreken van geselecteerde kandidaten, afhankelijk van de beschikbaarheid in de arbeidsmarkt
 • inplannen van de gesprekken 
 • voorbereiding van de vakspecialist op het gesprek met uw organisatie 
 • begeleiding van de voortgang
 • feedback met de kandidaten en organisatie bespreken

Aanstelling kandidaat: 

 • informeren over aanstellingsprocedure
 • planning en coördinatie aanstelling gesprek(ken)
 • advisering over contract en arbeidsvoorwaarden

Begeleiding aangestelde kandidaat:

 • begeleiding van de kandidaat in de eerste maanden
 • evaluatie voor einde proeftijd en na 3 maanden
 • afstemming wensen beide partijen en eventuele verdere begeleiding

Kom in contact

Wij helpen je graag op een manier die bij jou past. Daarom staan wij op alle kanalen open om in contact te komen met jou.